Hard Disk

Hard Disk 3,5 sata 250gb Samsung Hd253GJ


 


  Euro 35,00


Hard Disk 3,5 sata 500gb Seagate 16mb st3500418as

 Euro 40,00

 

Hard Disk 3,5 sata 500gb Western Digital 16mb WD5000AAKS


 Euro 43,50


 

Hard Disk 3,5 sata 750gb Samsung HD753LJ Retail Kit


 Euro 70,00Hard Disk 3,5 sata 1000gb 1tb Western Digital WD10EARS

Euro 60,00

 

Hard Disk 3,5 sata 1500gb 1,5tb Seagate 32mb st31500541as


 Euro 75,00Hard Disk 3,5 sata 2000gb 2tb Samsung 32mb HD204UI


 Euro 85,00